Izjava o zasebnosti

Izjava o varstvu in obdelavi osebnih podatkov

Ta politika varstva zasebnosti in uporabe piškotkov velja za vse uporabnike spletnega mesta www.macjahisa.si in njegovih podstrani ter začne veljati na datum, ko ste prvič uporabili spletno mesto.

Uporabnik je vsaka pravna ali fizična oseba, ki uporablja oziroma obišče spletno mesto www.macjahisa.si oz. macjahisa.si, v nadaljevanju »uporabnik«. Ponudnik je ZAVOD MAČJA HIŠA, Zavod za oskrbo mačk in osveščanje.

Z nadaljnjo uporabo spletnega mesta uporabnik potrjuje, da se strinja s to politiko varstva zasebnosti in piškotkov. Uporabnik se z nadaljnjo uporabo spletnega mesta strinja s spremembami.

I - VARSTVO OSEBNIH PODATKOV

V Zavodu Mačja hiša bomo vaše osebne podatke uporabili izključno za navedene namene. Vaše osebne podatke bomo skrbno varovali v skladu z veljavno zakonodajo, ki ureja varstvo osebnih podatkov. Pripadajo vam vse pravice v skladu z Uredbo (EU) 2016/679 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 27. aprila 2016 o varstvu posameznikov pri obdelavi osebnih podatkov in o prostem pretoku takih podatkov ter o razveljavitvi Direktive 95/46/ES (»GDPR«) in veljavno zakonodajo, ne glede na to, ali so pravice opredeljene v tej izjavi.

Kadarkoli pa lahko zahtevate: popravek svojih osebnih podatkov, trajen izbris osebnih podatkov, ki jih hranimo o vas ter izvoz (pravica do prenosljivosti) in vpogled do osebnih podatkov, ki jih hranimo o vas. Prav tako vam pripadajo: pravica do omejitve obdelave, pravica do obveščanja v zvezi s popravkom, izbrisom ali omejitvijo obdelave in pravica do ugovora. Svoje pravice lahko uveljavite s posredovanjem pisne zahteve na naslov info@macjahisa.si, pri morebitnem uresničevanju pravice pa niste dolžni določiti ali poimenovati, katero pravico uresničujete.

1. Upravljavec osebnih podatkov

Upravljavec osebnih podatkov, ki se obdelujejo skladno s temi pravili, je ZAVOD MAČJA HIŠA, Zavod za oskrbo mačk in osveščanje, Groharjeva ulica 8, 3000 Celje.

2. Pooblaščena oseba za varstvo osebnih podatkov

Pooblaščena oseba za varstvo osebnih podatkov v Zavodu Mačja hiša je dosegljiva na e- naslovu info@macjahisa.si.

3. Obdelovalec osebnih podatkov

Obdelovalec osebnih podatkov je Zavod Mačja hiša sam.

4. Posredovanje osebnih podatkov tretjim osebam ali v tretje države

Zavod Mačja hiša zbranih osebnih podatkov ne posreduje tretjim osebam ali v tretje države. Zavod Mačja hiša za pošiljanje e-novic uporablja spletno platformo MailChimp, na kateri so shranjeni osebni podatki posameznikov za namen pošiljanja novic. Spletna platforma MailChimp zagotavlja spoštovanje zahtev iz Splošne uredbe o varstvu osebnih podatkov (Uredba EU 2016/679), poleg tega je pridobila certifikat skladnosti z zasebnim ščitom EU-ZDA (EU-U.S. Privacy Shield Framework). Splošni pogoji uporabe in Politika zasebnosti platforme MailChimp so dostopni tukaj: https://mailchimp.com/legal/privacy/

5. Vrste osebnih podatkov in nameni njihove obdelave

Zavod Mačja hiša obdeluje osebne podatke posameznikov na podlagi privolitve ali na podlagi sklenjene pogodbe o posvojitvi.

5.1. Obdelava na podlagi privolitve

Zavod Mačja hiša na podlagi privolitve obdeluje osebne podatke posameznikov (zbiranje, beleženje, urejanje, strukturiranje, shranjevanje, prilagajanje ali spreminjanje, priklic, vpogled, uporaba, razkritje s posredovanjem, razširjanje ali drugačno omogočanje dostopa, prilagajanje ali kombiniranje, omejevanje, izbris ali uničenje) za namene pošiljanja e-novic.

E-novice se pošiljajo preko elektronske pošte, ki jo je posameznik navedel ob podaji privolitve pri prijavi na e-obveščanje. Za ta namen Zavod Mačja hiša od posameznika zbira in obdeluje osebne podatke, o katerih je obveščen ob podaji privolitve. Posameznik lahko podano privolitev kadarkoli prekliče na način, ki je opredeljen v uvodu sklopa “Varstvo osebnih podatkov”.

6. Ukrepi za varovanje osebnih podatkov

Zavod Mačja hiša za zagotavljanje varovanja osebnih podatkov izvaja vse potrebne pravne, organizacijske in ustrezne logistično-tehnične postopke in ukrepe.

7. Rok hrambe osebnih podatkov

Osebni podatki posameznika, ki so pridobljeni na podlagi privolitve, se lahko obdelujejo in hranijo do izpolnitve namena oziroma do preklica dane privolitve posameznika.

8. Pravice posameznika

Posameznik lahko privolitev kadarkoli prekliče, poleg tega pa ima pravico zahtevati vpogled, popravek, omejitev obdelave ali izbris osebnih podatkov in sicer tako, da nas o tem obvesti pisno po pošti na naslov Zavod Mačja hiša, Groharjeva ulica 8, 3000 Celje ali preko elektronskega naslova info@macjahisa.si. Na navedeni naslov lahko posameznik poda tudi ugovor v zvezi z obdelavo njegovih osebnih podatkov.

Posameznik pa lahko pritožbo glede obdelave njegovih osebnih podatkov poda tudi neposredno pristojnemu nadzornemu organu, tj. Informacijskemu pooblaščencu Republike Slovenije.

9. Ravnanje v primeru kršitev

V primeru kršitve varstva osebnih podatkov bo Zavod Mačja hiša brez nepotrebnega odlašanja oziroma najpozneje v 72 urah po seznanitvi s kršitvijo, o kršitvi obvestil Informacijskega pooblaščenca, razen če ni verjetno, da bi bile s kršitvijo varstva osebnih podatkov ogrožene pravice in svoboščine posameznikov.

V primeru verjetnosti, da bo kršitev varstva osebnih podatkov povzročila veliko tveganje za pravice in svoboščine posameznikov, na katere se osebni podatki nanašajo, bo Zavod Mačja hiša brez nepotrebnega odlašanja sporočil posamezniku, da je prišlo do kršitve varstva osebnih podatkov in mu podala vse potrebne informacije skladno s 34. členom Uredbe.